Gå till innehåll
Falbygdens Flygklubb
Falbygdens Flygklubb

Publicerad: 2023-04-25

Senast uppdaterad: 2023-09-15

Författare: Erik Offerman

Lär dig segelflyga!

Hos oss i Falbygdens Flygklubb kan du lära dig segelflyga. Klubbens lärare utbildar varje år fem till tio nya segelflygare. Nedan följer en översiktlig beskrivning av hur utbildningen går till och vad som krävs för att utbilda sig till segelflygare.

Grundförutsättningar
Du kan börja din utbildning till segelflygare hos oss från det år du fyller 14 år. Någon övre åldersgräns finns inte. Du skall vara fullt frisk och det krävs en undersökning av en flygläkare innan du får flyga ensam.

ASK21 innan start

Flygutbildning
Lär sig flyga gör man oftast under perioden maj-september. Flygutbildningen sker i en liten grupp som under segelflyglärarens ledning även ansvarar för marktjänsten. Teamwork är en förutsättning för att komma i luften.

Vi flyger på Falköpings flygfält. Där startar segelflygplanen med hjälp av en vinsch som drar upp planet till en 5-600 meters höjd. Flygbogsering är en annan och vanligare startmetod, men vinschning har många fördelar. Det är en billig effektiv och miljövänlig startmetod.

Du får din grundläggande flygutbildning i ett tvåsitsigt segelflygplan med dubbelkommando (DK). Under lärarens ledning får du lära dig att manövrera flygplanet, starta, landa Vi kallar det för DK-flygning. Så en dag är du mogen för din första EK-flygning då du får flyga ensam utan lärare för första gången. Tre godkända EK-flygningar och du har erövrat C-diplomet och det blå märket med tre måsar på.

Så fortsätter du öva med omväxlande DK- och EK-flygningar samt inflygning på ensitsigt segelflygplan tills du får ditt segelflygcertifikat. Nu får flyga under eget ansvar och kan träna och vidareuveckla dig till en ännu duktigare segelflygare.

ASK21 landning

Teoriutbildning
Teoriutbildning sker i samband med flygningen. Aerodynamik, flyglära, materialkännedom, navigation och bestämmelser gås igenom. Till detta får man avlägga ett teoretiskt prov där man visar att man har tillräckliga kunskaper för ett segelcertifikat. Klubben ordnar också en kurs i radiotelefoni som är obligatoriskt för certifikatet.

Kostnad
Totalkostnaden för en certifikatutbildning ligger runt 15 000 kr. När du har ditt certifikat blir årskostnaden ca. 5000-6000 kr och i detta ingår fritt antal vinschstarter i klubbens flygplan.

ASK21 i vinschstart

Ytterligare information
Vill du börja segelflyga eller veta mer om utbildningen och verksamheten i vår klubb? Då kan du ringa till klubben, tel 0515-16390, eller vår segelflygchef, Tage Åkesson, telefon 0705162412.