Gå till innehåll
Skövde Flygklubb
Skövde Flygklubb

Publicerad: 2022-12-02

Senast uppdaterad: 2023-11-20

Författare: Skövde Flygklubb

Skolning

Utbildning/ Prova-På

Vad är segelflyg?

Välkommen att ta ett segelflygcertifikat hos Skövde FK. Flyga är någonting som de flesta har drömt om sedan barnsben. Med segelflyg kan man uppfylla den drömmen, många kommersiella piloter men även motorplanspiloter har börjat som segelflygare en gång i tiden. Segelflyg skiljer sig från motorflyg då vi använder solen som en energikälla. Solen värmer marken som sedar gör att värmen stiger, detta kallas termik som gör att vi kan hålla oss uppe sålänge solen lyser. Detta skapar förutsättningar med dagens flygplan att kunna flyga sträckor som är allt från 10 mil till 100mil!

Segelflyg passar alla åldrar! I Skövde flyger även ett flertal juniorer i ålder mellan 15-25 år, detta är en hobby som passar flygintresserade ungdomar väldigt bra men även för ungdomar som vill pröva någonting helt nytt.

Vill du lära dig flyga?

Från det år du fyller 15 år kan du börja som elev i Skövde Flygklubb och när man fyller 16 kan man få sitt certifikat. För att få sitt certifikat ska man göra cirka 60 godkända flygningar och 15 flygtimmar samt godkända teori och radioprov.
Ett certifikat hos SFK kostar ~14500kr-17000kr beroende på hur lång tid du behöver för skolning eller om du t.ex. flyger med en TMG (motorseglare) under en viss tid. För juniorer (upp till 25) kostar ett certifikat ~9500kr-11500kr.

Flygning:

Etapp 1:
Den praktiska delen, där du flyger, är uppdelad i 3-4 etapper beroende på om du vill ha en provapå etapp. Provapå etappen är ungefär 5-8 starter. Utbildningen startar sedan med etapp 1 (eller 2) som innehåller 24st övningar där man lär sig flygningens grunder, hur planet fungerar och beter sig i olika situationer. Första halvan lär vi oss grunderna sedan lär vi oss att flyga själva. Etappen avslutas med 3 st EK starter (ensam flygningar) som avslutas med C-diplom. Detta är ett stort steg i din utbildning!

Etapp 2 handlar om att lära sig flyga i termik. Termik är segelflygplanets "motor" som gör att vi kan stiga och flyga längre sträckor. Här lär vi oss också att "flyga i tratten" som handlar om att kunna flyga en bit utanför flygplatsen.

Etapp 3 får du börja flyga in dig på ett nytt flygplan, antingen en ensitsare eller annat högprestanda flygplan. Här lär vi oss även att sträckflyga (antingen 50km själv eller 100km med lärare). Vi tränar även på att landa på andra flygfält eller åkrar som kallas för "utelanding".

Teori:

Teorin är uppdelad i 9 teori ämnen som vi undervisar under vintern samtidigt som vi gör flygplanens årstillsyner.
Bl.a. läser du; Flygmedicin, Aerodynamik, Instrumentlära, Meteorologi, Bestämmelser...
Sedan kommer du även göra ett radioprov för att du ska vara behörig att kommunicera i en flygradio.

Intresserad?

Tveka inte på att kontakta oss!

Ansök om medlemskap: